Telefon

standardni analogni telefon

 

Mobitel

mobitel

 

Računalo

pc mikrofon

 

 

Primo uslugu sa analognim telefonom možete koristiti na slijedeće načine:

 - sa internetom (ADSL, TV-kabelski, WLAN)

 - koristeći telefonski adapter - OpÅ¡irnije

 - koristeći IP telefon  - OpÅ¡irnije

 - bez interneta

 - koristeći pristupni broj (virtualna telefonska kartica) - OpÅ¡irnije

 - koristeći Callback uslugu - OpÅ¡irnije